Często dzieje się tak, że w codziennym pędzie, podczas pracy, zatopieni w sprawach prywatnych, zapominamy o rzeczach ważnych i ważniejszych. A o tych związanych z kwestiami administracyjnymi to już na pewno! Terminów jest tyle, że łatwo można się pogubić, co i kiedy płacić, co i kiedy składać…

 Ale… jest jedna data, o której naprawdę warto pamiętać! To już za chwilę. W dzisiejszym artykule podpowiemy, jak najszybciej i najwygodniej złożyć wypełnione formularze deklaracji PIT za rok 2021.

Terminy, terminy, terminy…

Roczne zeznania podatkowe możemy składać od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, który rozliczamy. Trochę zagmatwane? To może jaśniej – rozliczenie roczne za rok 2021 możemy wysyłać do urzędu skarbowego od 15 lutego 2022 roku. Jeżeli zeznanie zostanie złożone przed wyznaczonym terminem przyjmuje się, że będzie ono złożone właśnie 15 lutego.

Ustawowy termin na złożenie PIT dla większości osób fizycznych mija 30 kwietnia. Ponieważ w 2022 roku ten dzień wypada w sobotę, zgodnie z ordynacją podatkową, czas na wypełnienie tego obowiązku upływa w następny dzień roboczy – ostateczna data na uregulowanie spraw z rozliczeniem rocznym przypada więc w tym roku na dzień 2 maja. Co ważne, inny termin obowiązuje podatników, którzy w zeszłym roku rozliczali się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 powinni złożyć już do końca lutego. Jeśli jesteście w tej grupie – mamy nadzieję, że to zrobiliście!

Nie zwlekajmy z wysłaniem wypełnionego druku PIT do urzędu skarbowego do ostatniej chwili – im szybciej to zrobimy, tym krócej będziemy czekać na zwrot ewentualnego podatku, szczególnie w przypadku wysokich kwot, które muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez urzędników US.

Od 2022 roku nadpłaty do 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37 są zwracane automatycznie, w ciągu 7 dni, co bez wątpienia wpływa na poprawę płynności finansowej podatników. Według danych administracji skarbowej, do 18 marca 2022 roku w automatyczny sposób zrealizowano ponad milion nadpłat podatku PIT i ponad sto tysięcy zwrotów VAT. Automatyczne zwroty to także brak konieczności częstszych kontaktów z urzędem skarbowym, dzięki czemu oszczędzamy przede wszystkim czas, a ten, jak wiemy, jest po prostu bezcenny!

W związku z promowaną od kilku lat cyfryzacją procesów księgowych na rynku znajduje się coraz więcej narzędzi, które mają ułatwić codzienny kontakt z urzędami skarbowymi. Pamiętajmy także o „promowaniu” rozliczania w formie elektronicznej – internetowa wysyłka skraca o połowę ustawowy czas oczekiwania na zwrot podatku – z trzech miesięcy do 45 dni. Podobne przywileje otrzymali także posiadacze Karty Dużej Rodziny –  rozliczając się elektronicznie otrzymują zwrot nadpłaty z podatku PIT w ciągu maksymalnie 30 dni. Warto!

Jak złożyć zeznanie?

Mamy dwie możliwości – formę papierową i elektroniczną. Aby zrealizować opcję pierwszą należy udać się do swojego urzędu skarbowego lub wysłać deklarację listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Co istotne – w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w ciągu roku podatkowego, zeznanie należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania.

Zeznanie składane w formie papierowej musi być podpisane własnoręcznie. Nadajemy je w placówce pocztowej, koniecznie przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie dokumentów, a więc w tym roku musi być ono wysłane najpóźniej 2 maja, do godziny 23.59. Teraz rozumiecie te kolejki w całodobowych urzędach pocztowych? Spóźnialscy zawsze się znajdą…

Drugą opcją jest przesłanie zeznania w formie elektronicznej, przez system e-Deklaracje dostępny na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/ – szybszy, łatwiejszy, wygodniejszy. I tę właśnie opcję chcemy Wam teraz przybliżyć.

Czym jest e-deklaracja?

To idealny sposób dla tych, którzy nie lubią wypełniać zeznań PIT, drukować i stać w kolejkach w urzędach pocztowych. To po prostu eko alternatywa dla tradycyjnego wypełniania formularzy PIT. Program skierowany jest do wszystkich, którzy muszą rozliczyć podatek dochodowy, niezależnie od źródła dochodu – mogą z niego skorzystać osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą i osobny prawne. Wystarczy wybrać odpowiedni formularz zeznania podatkowego i wypełnić go, stosując się do wskazówek. Całość jest naprawdę bardzo intuicyjna i zajmuje jedynie kilka minut… Po wypełnieniu deklaracji wszystkimi danymi, należy ją zatwierdzić, podpisać i wysłać do właściwego Urzędu Skarbowego. No właśnie, tylko jak?

Jak podpisać e-deklarację PIT?

Formularz składany online musi zostać przez nas podpisany, podobnie jak dokument papierowy. Jak możemy to zrobić? Mamy kilka sposobów:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym – czyli podpisem elektronicznym posiadającym taką samą wartość jak podpis własnoręczny;
  • danymi autoryzacyjnymi, czyli imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL lub datą urodzenia oraz kwotą przychodu z deklaracji za poprzedni rok;
  • profilem zaufanym na platformie ePUAP, gdzie istnieje możliwość autoryzacji podpisu poprzez bankowość internetową.

Co ważne, po przesłaniu e-deklaracji każdy podatnik powinien otrzymać Urzędowe  Poświadczenie Odbioru (UPO) zeznania podatkowego – dowód i potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej. Zwróćmy na to uwagę, aby uniknąć sytuacji, że nasze roczne, pieczołowicie wypełnione zeznanie finansowe z powodu błędów nie zostanie przyjęte przez system Ministerstwa Finansów. US nie przyjmie naszych usprawiedliwień także w przypadku awarii komputera czy przeciążonego systemu.

Deklaracja wysyłana elektronicznie otrzymuje unikalny, 32-znakowy numer referencyjny – dzięki niemu można sprawdzić status wysłanego dokumentu. Pamiętajmy jednak, że samo wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem, a wygenerowany przez system numer referencyjny nie jest jeszcze UPO. Aby deklaracja została uznana za prawidłowo złożoną  i aby można było pobrać poświadczenie odbioru musi posiadać status „200”. Wszystkie inne komunikaty świadczą o pewnych nieprawidłowościach, np. status „300” oznacza brak dokumentu, a status „400” jest informacją, że dokument nie został poprawnie złożony.

Ulgi podatkowe i OPP

Rozliczając podatek warto uwzględnić przysługujące ulgi – ta najpopularniejsza to oczywiście ulga na dzieci. Dużą popularności cieszą się także ulgi termomodernizacyjne, ulgi na cele rehabilitacyjne, ulgi z tytułu przekazanych darowizn, ulgi na internet, czy ulgi z tytułu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Szczegółowe informacje na temat ulg i tego, komu one przysługują znajdują się na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/

Pamiętajmy także o możliwości przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego (OPP) – wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcemy przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wszystkie darowizny ustawodawca wymienia na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ – warto tam zajrzeć!

PIT po terminie? Co nam grozi?

Czasami przez zapomnienie, czasami przez wydarzenia losowe, przyczyny osobiste, czy jeszcze inne powody nasza deklaracja roczna nie zostanie złożona w terminie… Co wtedy? Z jakimi konsekwencjami karno-skarbowymi może się to wiązać i jak naprawić ten podatkowy błąd?

Urzędnicy twierdzą, że istnieją trzy najczęstsze rodzaje nieprawidłowości podatkowych, jeśli chodzi o składanie (lub raczej: „nie-składanie”) deklaracji podatkowych:

  • deklaracja nie została złożona w terminie ustawowym, ale został zapłacony podatek, jaki wynikł z zeznania;
  • deklaracja została złożona w terminie ustawowym, ale brak jest uregulowanego podatku;
  • nie została złożona deklaracja i nie został zapłacony podatek.

Pamiętajmy, że sytuacja, w której nie składamy deklaracji podatkowej i nie rozliczamy podatku, jest karalna – mamy wtedy do czynienia z wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym (w zależności od wysokości kwoty, na którą została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publiczno-prawną). Stąd, by ustrzec się odpowiedzialności karnej skarbowej za złożenie deklaracji (lub zapłacenie należnego podatku) po terminie, trzeba działać szybko.

Co robić? Przede wszystkim – nie zwlekać i niezwłocznie wywiązać się z obowiązku złożenia zeznania rocznego i ewentualnego zapalenia należnego podatku – zanim urząd zauważy jego brak i podejmie czynności sprawdzające w tym zakresie.

Przed ewentualnymi sankcjami z tego tytułu może ochronić nas tzw. instytucja czynnego żalu (art. 16 par. 1 kodeksu karnego skarbowego), czyli poinformowanie o zaistniałej sytuacji naczelnika urzędu skarbowego. Czynny żal nie ma urzędowego wzoru ani formularza – należy go sporządzić samodzielnie. Co powinien zawierać? Na pewno, oprócz naszych danych, warto wskazać tutaj obiektywne przesłanki i powody braku zachowania wyznaczonych terminów. Dodatkowo, warunkiem który trzeba spełnić jest uiszczenie całości należności podatkowej – należności głównej wraz z odsetkami obliczonymi na dzień dokonania wpłaty. Potwierdzenie przelewu warto dołączyć do swojego zawiadomienia.

Pamiętajmy, że urząd skarbowy nie musi w każdej sytuacji przychylać się do czynnego żalu – jeśli urzędnicy podjęli już czynności zmierzające do ukarania podatnika, może się on okazać nieskuteczny.

Czynny żal może zostać złożony na piśmie, przedstawiony ustnie do protokołu albo w formie elektronicznej, poprzez wysłanie pisma na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub przez platformę e-Urząd Skarbowy. Pismo złożone przez internet musi być podpisane podpisem kwalifikowanym (szczegóły naszych produktów znajdują się na stronie https://www.cencert.pl/certyfikat-kwalifikowany/), profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Szybki rozwój cyfryzacji, ciągły pośpiech i brak czasu, zamknięte urzędy podczas pandemii trochę już nas przyzwyczaiły do załatwiania spraw księgowych i podatkowych w sposób online. Coraz szybciej i sprawniej składamy deklaracje, aktualizujemy dane, piszemy podania, podpisujemy umowy, kontaktujemy się z kontrahentami. Pamiętajmy, że wszystko, co ustalamy, negocjujemy czy – składamy do urzędu skarbowego, musi być odpowiednio podpisane. Najbardziej uniwersalny bez wątpienia jest w tej sytuacji kwalifikowany podpis elektroniczny, za pomocą którego możemy uwierzytelnić każdy dokument, a jego wartość jest tożsama z podpisem własnoręcznym.

Zachęcamy do korzystania z naszych ekologicznych rozwiązań – to łatwe i szybkie narzędzia do podpisywania dokumentów. Wygoda, bezpieczeństwo i eko w jednym. Jeśli macie pytania – odezwijcie się, chętnie na nie odpowiemy!

 

Źródło:

https://www.podatki.gov.pl/pit/

https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/

https://www.gov.pl/web/finanse/twoj-e-pit–rozlicz-podatek-i-skorzystaj-z-przyslugujacych-ulg

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.  z2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Przeczytaj artykuł: Jak założyć swoją pierwszą firmę?

Przeczytaj artykuł: Paperless na co dzień

Przeczytaj artykuł: Podpis elektroniczny na budowie