KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Odnowienie podpisu elektronicznego online

 

Odnowienia certyfikatu online można dokonać w czasie posiadania ważnego  certyfikatu i na te same dane (są to takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL lub NIP, ewentualnie dane firmy/instytucji jeśli zapisano je w certyfikacie).

Logowanie do systemu odnawiania certyfikatów online

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny – CenCert

 

Specjalizujemy się w dostarczaniu Państwu zaawansowanych narzędzi umożliwiających płatnikom ZUS i innym podmiotom bezpieczne składanie podpisu elektronicznego w środowiskach Windows, MAC OS i LINUX. Bazujemy na najnowocześniejszych technologiach i rozwiązaniach informatycznych, wykorzystując blisko 20-letnie doświadczenie firm ENIGMA SOI Sp. z o.o. i COMP S.A.

 

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI